Corona

Corona 2021

Wij zijn enorm verheugd dat de jeugdkampen weer kunnen doorgaan dit jaar. Om het succes ervan te verzekeren zullen er net zoals vorig jaar een paar aanpassingen zijn om aan alle maatregelen te voldoen en te overtreffen. De aanpassingen zijn grotendeels hetzelfde als in 2020. Desondanks zijn we ook weer niet bescheiden geweest met onze voorbereidingen zodat iedereen veilig en met plezier op Kompaskamp kan.

Deze pagina is zo opgedeeld dat de segmenten in volgorde van belang en detail staan. Lees je niet graag, dan staat er in de eerste secties de belangrijkste info. Ben je geïnteresseerd in alle details van onze aanpak, lees dan de hele pagina.

Als je enige vragen hebt, aarzel niet om ze te stellen door te bellen naar +32 478 55 23 23 of te mailen naar info@kompaskamp.be. Ook als het antwoord op je vraag al ergens op deze pagina staat kun je ons contacteren.

Op deze pagina verwijzen we met deelnemer naar iedereen die op het kamp aanwezig is, leiders, keuken en snuisters. Met snuisters worden de kinderen bedoeld. Met leiders worden zowel de gewone leiders als de keuken bedoelt. Met ouders worden zowel ouders, voogden als andere contactpersonen en verantwoordelijken voor de deelnemer bedoeld. Met corona wordt het SARS-CoV-2 (virus) en de varianten ervan bedoelt. Met covid wordt de ziekte bedoeld die te wijten is aan corona. Sommige van de opgenoemde maatregelen zijn altijd al in meer of mindere mate aanwezig geweest op ons kamp, maar worden hier nog eens opgenoemd.

Belang­rijke veran­de­ringen ouders

Voor ouders zijn volgende zaken van groot belang:

 • Er zullen een paar extra dingen staan op de onderbroekenbrief zoals (herbruikbare) mondmaskers, een beker en een drinkfles
 • Tijdens de busrit kan het zijn dat mondmaskers gedragen moeten worden
 • Ouders moeten bij het afzetten en ophalen mondmaskers dragen
 • Een deelnemer moet minstens drie (3) dagen symptoomvrij zijn om mee te kunnen
 • Een deelnemer die ziek wordt op kamp moet meteen opgehaald kunnen worden
 • Medische fiches moeten op voorhand ingevuld en ingediend worden
 • Als een deelnemer met corona gediagnosticeerd wordt, kan het kamp volledig worden stopgezet
Zes kinderen staan in het bos naar rechts te kijken met een opmerkelijke schaduwval.

Jeeej, Kompaskamp mag door gaan!

Wat doen wij?

Op kamp voorzien wij de nodige voorzorgsmaatregelen. Ook nu lijsten we graag een paar grote veranderingen op.

 • Er is een corona-tent voor isolatie in geval van een mogelijke besmetting, in afwachting dat de deelnemer opgehaald kan worden
 • Onze spellen en activiteiten zijn aangepast om contact met derden te vermijden
 • Er wordt gezorgd dat er genoeg rust is
 • Er zijn voor verschillene scenario's protocolen aangepast en opgesteld
 • Er zijn verantwoordelijken aangesteld om te zorgen dat alle maatregelen, die van de overheid en van onszelf, nageleefd worden
 • Tenten worden zo veel mogelijk uitgelucht
 • We spelen zo veel mogelijk in de buitenlucht (duh!)
 • Er zijn verschillende hygiëne-gerelateerde aanpassingen:
  • Geregeld handen wassen
  • Mogelijkheid om op ieder moment de handen te ontsmetten
  • Bestek, borden, bekers, handdoeken enzovoorts worden niet doorgegeven
Een blond kind staat op een stapel hout met een getrokken plastieken sabel.

Dankzij al deze maatregelen kunnen we allemaal zonder zorgen op kamp.

Alles in detail

Hier geven we graag veel details mee over de bovengenoemde en andere zaken. Zo hopen we dat niet alleen iedere deelnemer zich veilig kan voelen, maar ook dat alle ouders met vertrouwen in de leiding en een gerust hart hun kinderen een week op Kompaskamp willen sturen.

Op voorhand

Voor kamp begint moeten alle ouders de medische fiche ingevuld en ingediend hebben. Wij moeten dus over alle medische fiches beschikken tijdig voor aanvang van het kamp (het verzamelen aan de bus). Als wij een medische fiche niet hebben kunnen doornemen doordat deze niet tijdig in ons bezit was, kan de deelnemer niet mee op kamp.
Een deelnemer moet minstens 3 dagen vrij zijn van covid-symptomen om deel te kunnen nemen.
Naast hetgeen normaal in de valies hoort zullen er dit jaar ook mondmaskers en een drinkbus verplicht in moeten zitten. Daarnaast moet iedereen, deelnemers, ouders, andere uitzwaaiers, en buschauffeur, een mondmasker dragen bij de verzamelplekken bij de bus.

Hygiëne

De handen zullen geregeld gewassen worden. Er zal altijd een bus alcohol(gel) in de buurt zijn, ook tijdens activiteiten, om de handen mee te ontsmetten. Er zal extra toegekeken worden dat de handen gewassen of ontsmet worden na ieder toiletbezoek.
Bestek, borden, bekers, handdoeken enzovoorts worden niet doorgegeven. Daarom zullen we vragen een eigen drinkbus en beker mee te nemen. De afwasbak waar de borden, bekers en bestek in worden achtergelaten na een maaltijd zal gevuld zijn met een sopje zodat het al meteen grotendeels ontsmet wordt en niet moet wachten op de afwas zelf.
We vragen deelnemers eigen mondmaskers mee te nemen. Deze zijn liefst herbruikbaar en zullen door ons gewassen worden indien nodig.

Beschermend materiaal

Naast de mondmaskers die de deelnemers dienen mee te nemen zorgen wij voor (reserve) beschermend materiaal.

 • Reserve normale mondmaskers
 • Gezichtsmaskers
 • Een aantal FFP2/FFP3/N95 mondmaskers
 • Corona-tent
 • Ontsmettingsalcohol
 • Stevige wegwerphandschoenen

Deelnemers die handschoenen moeten dragen zullen aangeleerd worden hoe deze op de juiste manier terug uit moeten worden gedaan om de effectiviteit ervan te garanderen.

Het juiste beschermend materiaal wordt op verschillende momenten verplicht gedragen

 • Wanneer er mogelijks contact is met derden
  • Tijdens, vlak voor en vlak na de busrit
  • Bij het brengen en ophalen van deelnemers
  • Een leider gaat naar een winkel, bank, apotheek, postkantoor, recyclagecentrum, …
  • Er wordt naar de dokter gegaan
  • Andere momenten waar contact met derden waarschijnlijk wordt geacht
 • Een leider verzorgt een deelnemer (beiden)
 • Een deelnemer is ziek

Er zal een afstandsthermometer zijn om geregeld de temperatuur op te kunnen meten van de deelnemers.

Protocol ziekte

In geval dat een deelnemer ziek komt te vallen wordt er gekeken of de symptomen duiden op covid. De ouders kunneno vervolgens pgebeld worden opdat zij hun kind meteen komen (laten) ophalen. Leiders moeten meteen opgehaald kunnen worden of in staat zijn zelf naar huis te gaan op een veilige manier.
In het geval dat het om covid-symptomen gaat, zal de deelnemer afgezonderd worden in de corona-tent. Deze tent heeft geen ander nut dan het deze en blijft hopelijk ongebruikt. In deze tent kan een doorzichtig plastieken zeil hangen, waarachter de zieke deelnemer moet wachten opdat de ouders aangekomen zijn. De deelnemer mag een mondmasker en gezichtsmasker dragen. Eén leider zal aangesteld worden als beschermengel. Deze leider zorgt voor eten en drinken maar ook gezelschap en geruststelling weliswaar met het gepaste beschermingsmateriaal.
De ouders mogen bij het ophalen het kampterrein niet betreden, moeten mondmaskers dragen en de veilige afstand op ieder moment garanderen. De aangestelde leider zal de valies van de zieke deelnemer inpakken en naar de ouders brengen. De tent waarin de zieke deelnemer sliep zal volledig ontsmet worden. De ouders dienen hun kind te laten diagnosticeren en in geval dat het om een corona-besmetting ging de autoriteiten te contacteren zodat contact tracing in gang gezet kan worden.
Moest een deelnemer met corona gediagnosticeerd worden, dan kan het kamp waar de deelnemer aan mee deed volledig stopgezet worden. De busmaatschappij kan, tenzij er veel andere kampen hetzelfde voorhebben, last-minute een bus inzetten om de deelnemers naar Mechelen, de gewone ophaalplaats, te brengen. Moest een bus toch niet beschikbaar zijn zullen wij de ouders en ons netwerk aanspreken om alles veilig en vlot te laten verlopen.

Bij niet ziekte gerelateerde voorvallen zoals een wonde, teek en andere zal de deelnemer verzorgd worden door Madam Pleister (m/v/x), een aangestelde leider met kwalificatie, of zal er naar een dokter of ziekenhuis gegaan worden. Bij verzorging door een leider zullen zowel leider als deelnemer een mondmasker dragen en zal de verzorgende leider wegwerphandschoenen dragen.

Contact met derden

Contact met derden wordt geminimaliseerd. In ideale omstandigheden zal alleen de keuken dit contact hebben bij het winkelen. Zij zullen dan ook de nodige bescherming dragen. Alle contact met derden wordt gelogd.

Overgang kampen

Het enige moment dat er risico is op bubbelmixing is wanneer het ene kamp eindigt en het volgende begint. Dit gebeurt op drie momenten: Opbouw naar Dupleks, Dupleks naar Tripleks, Tripleks naar Compleks. In de gevallen waar er bubbelmixing zou kunnen zijn, werden er gelijkaardige scenario's uitgedacht om te zorgen dat er geen kans is op bubbelmixing en dat alles ontsmet wordt voor het volgende kamp. Voor de overgang van Dupleks naar Tripleks zal de busmaatschappij de nodige ontsmetting uitvoeren.

Contact tracing & Privacy

Wij houden logboeken bij van contact met derden en van de aanwezigheid van deelnemers. Als wij gecontacteerd worden in verband met contact tracing geven wij de nodige informatie door zodat mensen die mogelijks in contact zijn gekomen met een besmette persoon opgebeld kunnen worden door de autoriteiten. Er zal ons nooit gemeld worden wie de besmette persoon was, en zelfs als wij een vermoeden hebben zullen wij dit nooit delen met anderen. Wij zullen enkel de informatie die nodig is voor contact tracing doorgeven zoals naam en contactnummer, maar zullen nooit zelf andere deelnemers of hun ouders bellen om hen in te lichten.
Andere privacy gerelateerde zaken blijven hetzelfde als anders. Hiervoor kan contact met de DPO opgenomen worden.

Milieu

Het is niet omdat het coronatijden zijn dat we niet meer naar de mooie natuur moeten omkijken waar we een weekje vertoeven. Daarom zullen we ook nu nog gebruik maken van zepen die het minste impact hebben op de natuur, voor afwas, handenwas, bodywash/shampoo en andere reiniging. Papieren rol voor de handen te drogen en wc papier zullen nog steeds makkelijk biologisch afbreekbaar zijn. Het is evident dat alles daarvan in de vuilbak of in de plee (toilet) belandt.

Een zicht op een bospadje waar door het bos een ander bos aan een tegenliggende heuvelrug zichtbaar is.

Gelukkig blijft de natuur altijd mooi, corona of niet.